Ultimele noutati publicate:

  • Toate
  • Noutati

Rezultatele finale pentru ocuparea posturilor vacante de consilier debutant si referent debutant

Rezultatele la proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante de consilier debutant si referent debutant

BILETE DE TRATAMENT PENTRU SERIA 13 – 2021

Proces verbal privind afisarea rezultatelor finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de referent superior in cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate

Proces verbal privind afisarea rezultatelor la proba interviu la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie de referent superior in cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate

Rezultat contestatie proba scrisa concurs consilier

Precizari referitoare la aplicarea unitara a prevederilor art. 114 din legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Rezultatele probelor scrise consurs ocupare functii contractuale consilier debutant si referent debutant

Rezultat proba scrisa concurs ocupare functie publica executie vacanta referent superior Compartiment Financiar Contabilitate din data 06.09.2021

Conducerea Casei de Pensii Giurgiu

DUMITRU MARIAN CATALIN
Director Executiv

STEFAN GABRIELA
Sef Serviciu Contribuabili, Juridic si Arhiva

ARSENE IONELA GIGI
Director executiv adjunct pensii

RADULESCU GABRIELA
Director executiv adjunct economic