Acte necesare pentru inscrierea la Pensie de Urmas:

 • cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 8);
 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;
 • actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
 • diploma – dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;
 • adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);
 • adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);
 • procura speciala, pentru mandatar (original si copie);
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • alte acte intocmite potrivit pevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie ;
 • Actele de stare civila ale urmasilor si ale reprezentantului legal, dupa caz  (original si copie) ;
 • decizia medicala asupra capacitatii de munca (original) ;
 • decizia de pensie/talon de plata a pensiilor, pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar (copie) ;
 • adeverinta de studii, in cazul urmasilor copii in varsta de pana la 16 ani (original) ;
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar (copie) ;
 • copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca ;
 • copie BP2 si copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala.
 • declaratie pe propria raspundere ca nu beneficiez de pensie / nu beneficiez de pensie din alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.