Conform prevederilor OUG nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, începând cu data de 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza carora acestea îsi au domiciliul.

Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), prin casele teritoriale de pensii, va preda în administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), prin structurile teritoriale ale acesteia, documentele si informatiile referitoare la declaratiile individuale de asigurare pe care le are în evidenta.
Persoanele din categoria avuta în vedere, care se vor autoriza pentru activitatile respective dupa data de 01.07.2012, vor completa si depune declaratia privind venitul asigurat la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla adresa unde îsi au domiciliul, potrivit legii.

Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, vor putea fi descarcate de pe site-ul ANAF – www.anaf.ro.
Plata contributiilor de asigurari sociale de stat datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie, se va face incepand cu 1 iulie la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza carora acestea îsi au domiciliul, in conturile bancare deschise in acest sens, dupa cum urmeaza:
– RO16TREZ32122210312XXXXX – deschis la Trezoreria Giurgiu
– RO38TREZ32222210312XXXXX – deschis la Trezoreria Bolintin Vale
– RO60TREZ32322210312XXXXX – deschis la Trezoreria Mihailesti
– RO82TREZ32422210312XXXXX – deschis la Trezoreria Hotarele
În vederea arondarii asiguratilor la organele fiscale competente, precum si a transferarii bazelor de date, zilele de 2-3 iulie 2012 vor fi zile nelucratoare în raport cu contribuabilii persoane fizice.

Programul de functionare al CASEI JUDETENE DE PENSII GIURGIU :

– luni – joi ( 8:00 – 16:30)

– vineri (8:00 – 14:00))

Programul de audiente al Directorulului executiv al Casei Judetene de Pensii Giurgiu – Dumitru Marian Catalin:

– Joi (11:30 – 13:30)

Programul de audiente al Directorului executiv adj. – Boscan Ionela Gigi:

– Marti ( 11:30 – 13:30 )

Programul de audiente al Directorului executiv adj.- Olaru loan: 
Miercuri ( 11:30 – 13:30 )

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

– Directorul Executiv : Dumitru Marian Catalin

– Directorul Executiv adj. Pensii : Boscan Ionela Gigi

– Directorul Executiv adj. Economic : Olaru loan

– Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: Vasile Ioana Mirella din cadrul compartimentului Comunicare

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

  • Casa Judeteana de Pensii Giurgiu
  • Str. Independentei bl. 105 – 106 parter
  • Telefoane centrala : 212.381 int. 105 ; 212.388
  • Fax : 212.381 ; 212.388
  • e-mail: mirela.vasile@cnpas.org
  • web: www.cjpgiurgiu.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil se pot consulta la sediul Casei Judetene de Pensii Giurgiu,! conform art. 5, alin (4) lit b din Legea nr.544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Copii dupa documentele solicitate se realizeaza in conditiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

f) Strategiile si programele proprii
AQUIS-ul Comunitar.

g) Lista cuprinzând documentele de interes public
– Informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea
nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: – Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Casei Judetene de Pensii Giurgiu
– Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Casei Judetene de Pensii Giurgiu
– Numele si prenumele persoanelor din conducerea Casei Judetene de Pensii Giurgiu si a functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
– Coordonatele de contact ale Casei Judetene de Pensii Giurgiu, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
– Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
– Programele si strategiile proprii;
– Lista documentelor produse si / sau gestionate, potrivit legii
– Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
– reclamatia care se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plângerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice, in conditiile Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ.

Ati putea fi interesat si de urmatoarele articole

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.