COMUNICAT

AL

CASEI JUDEŢENE DE PENSII GIURGIU

In data de 9 februarie 2018, a fost publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128, Hotararea de Guvern nr. 39, privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat si administrat de Casa Naţionala de Pensii Publice.

Respectiva hotarare stabileşte numărul biletelor de tratament balnear care se poate acorda in anul 2018, prin sistemul organizat si administrat de Casa Naţionala de Pensii Publice, precum si modul de acordare, de distribuire si de decontare a acestora.

In unităţile de tratament balnear aflate in proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice este asigurat pentru anul 2018 un număr de maximum 59.527 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.

La numărul de bilete precizat mai sus, se aduga, pana la nivelul sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie in bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, numărul biletelor de tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, in funcţie de preturile ofertate pe bilet.

In anul 2017 au fost asigurate 56.394 locuri in unităţile aflate in proprietatea C.N.P.P. si au fost contractate prin operatori economici de profil un număr de 203.299 de bilete.

Numărul biletelor de tratament balnear ce se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum si categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale , se stabileşte prin aplicarea unui procent de maximum 15% la numărul total de bilete de tratament.

In anul 2018, persoana indreptatita, conform prevederilor art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear, acordat in condiţiile hotărârii de mai sus.

Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţionala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

Pentru anul 2018 nu se acorda bilete de odihna.

Conform prevederilor Ordinului nr. 269/03.01.2018 aprobat de Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear, este de:

1.684 lei / bilet, la categoria 2** stele

1.764 lei / bilet, la categoria 3***/4‘*** stele.

 

Ec. Marian DUMITRU

DIRECTOR EXECUTIV

 

Ati putea fi interesat si de urmatoarele articole