Conform Legii nr.263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, in sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I.     a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă

b) funcţionarii publici;

c) alte persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor pentru care se datoreaza contributiile de asigurari sociale, potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;

II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I ;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

IV. persoanele care realizează venituri din activitati independente, pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale,conform prevederilor Codului fiscal

Se pot asigura, de asemenea, în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, orice persoana, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si, dupa caz, in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensii”.