1. Înainte de 1 ianuarie 2016 (vechiul Cod fiscal) – Suma neimpozabilă lunară de 1.000 lei la calculul impozitului pe venit şi CASS 5.5% pentru veniturile din pensii care depășesc 740 lei.

Venitul impozabil lunar din pensii  Legea nr. 571/2003: Art. 69. – (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor: a) contribuții sociale obligatorii calculate, reținute și suportate de persoana fizică; b) suma neimpozabilă lunară de 1.000 lei; c) deducerea specială pentru credite. (2) Deducerea specială pentru credite se acordă și în cazul moștenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate, precum și garanților care au preluat prin novație credite restructurate și care realizează venituri din pensii, în situația în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilității.

CASS  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății: Art. 266. – (3) Persoanele cu venituri din pensii care depășesc 740 lei datorează contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

CASS  Legea nr. 571/2003: Art. 296^3 – Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz: d) pensionarii cu venituri din pensii care depășesc 740 lei;

Notă: CASS datorată de persoanele cu venituri din pensii care depășesc 740 lei este de 5.5% aplicată asupra acestora. Prin aplicarea cotei de 5.5%, nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 lei.

Impozit  Legea nr. 571/2003: Art. 70 – (2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.

Formula de calcul

Mod de calcul:

CASS = partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei x 5,5%;

Impozit pe venit = (Venit din pensie brut  – 1.000 lei – CASS) x 16%;

Venit net din pensii = Venit din pensie brut  – CASS – Impozit pe venit.


  1. Perioada 1 ianuarie 2016 – 31 ianuarie 2017 (noul Cod fiscal) – Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei la calculul impozitului pe venit şi CASS 5.5% numai partea de venit care depășește valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.

Venitul impozabil lunar din pensii  Legea nr. 227/2015: Art. 100. – (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor: a) contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii; b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei. (2) Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei se majorează cu 50 lei în fiecare an fiscal, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, până ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 lei/lunar.

CASS Legea nr. 227/2015: Art 160 – (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.

CASS  Legea nr. 95/2006 (modificat prin OUG nr. 5/2016 la 14/03/2016): Art. 266. – (3) Persoanele fizice cu venituri lunare din pensii al căror cuantum depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv datorează contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate, calculată potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Impozit Legea nr. 227/2015: Art. 101. – (2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.

Formula de calcul

Mod de calcul:

CASS = partea de venit care depăşeşte nivelul unui punct de pensie x 5,5%;

Impozit pe venit = (Venit din pensie brut  – 1.050 lei – CASS) x 16%;

Venit net din pensii = Venit din pensie brut  – CASS – Impozit pe venit. 


  1. După 1 februarie 2017 (Legea nr. 2/2017) – Suma neimpozabilă la calculul impozitului pe venit  ajunge la 2000 lei. CASS se suportă de la bugetul de stat.

Începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017, venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei.

Venitul impozabil lunar din pensii → Legea nr. 227/2015: Art. 100 – Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.

CASS  Legea nr. 95/2006 (modificat prin Lege nr. 2/2017 la 15/01/2017): Art. 266. – (3) Pentru persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate se datorează și se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

CASS  Legea nr. 227/2015: Art. 160. – (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul lunar din pensii. Contribuția se suportă de la bugetul de stat.

Impozit  Legea nr. 227/2015: Art. 101. – (2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.

Formula de calcul

Mod de calcul:

CASS = 0 lei

Impozit pe venit = (Venit din pensie brut – 2.000 lei) x 16%

Venit net din pensii = Venit din pensie brut – Impozit pe venit 


  1. După 1 ianuarie 2018 (OUG nr. 79/2017) – Cota de impozit pe venit de 16% devine 10%.

Venitul impozabil lunar din pensii → Legea nr. 227/2015: Art. 100. – (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. (..).

CASS Legea nr. 227/2015: Art. 160. – (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul lunar din pensii. Contribuția se suportă de la bugetul de stat.

Impozit → Legea nr. 227/2015: Art. 101. – (2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.

Formula de calcul

Mod de calcul:

CASS = 0 lei

Impozit pe venit = (Venit din pensie brut – 2.000 lei) x 10%

Venit net din pensii = Venit din pensie brut – Impozit pe venit