Raport de evaluare a modului de implementare a Plan de integritate SNA 2021-2025 in anul 2022

Plan de integritate SNA 2021-2025 in anul 2023

Declaratie asumare agenda de integritate organizationala

Planul de integritate (2021-2025) in anul 2022

Codul etic/deontologic/de conduita

Inventarul masurilor de transparenta decizionala si prevenire coruptie – anul 2021

Inventarul masurilor de transparenta decizionala si prevenire coruptie – anul 2022

Inventarul masurilor de transparenta decizionala si prevenire coruptie – anul 2023

Procedura de sistem privind protectia avertizorilor in interes public la nivelul Casei Judetene de Pensii Giurgiu – anul 2023

Raport consiliere etica si respectare norme conduita – anul 2021

Raport consiliere etica si respectare norme conduita – anul 2022

Raport consiliere etica si respectare norme conduita – anul 2023

Lista cadouri primite potrivit Legii nr.251/2004 – anul 2021

Lista cadouri primite potrivit Legii nr.251/2004 – anul 2022

Lista cadouri primite potrivit Legii nr.251/2004 – anul 2023

Lista cadouri primite potrivit Legii nr.251/2004 – anul 2024

Planul de integritate al CJP Giurgiu – anul 2021

Raport narativ referitor la stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA pentru anul 2022

Raport narativ referitor la stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA pentru anul 2023

Situatia incidentelor de integritate – anul 2021

Situatia incidentelor de integritate – anul 2022

Situatia incidentelor de integritate – anul 2023

Situatia incidentelor de integritate – anul 2024

Raport de activitate al comisiei paritare – anul 2023

Raport de activitate al comisiei paritare – anul 2022