Legea nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 

Beneficiari:

 Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe persoana, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum urmează:
 1. a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
 2. a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
 3. a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;
 4. a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
 5. a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
 6. este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
 7. a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea.
 
Drepturi*:
 Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la lit. a) – d) şi g) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei pentru fiecare an de deportare, de detenţie, de strămutare în alte localităţi, de muncă forţată sau de evacuare din locuinţa pe care o deţineau.
 
Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la lit. e) şi f) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei.
 
Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a) – e) şi g), va beneficia începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în condiţiile prezentei ordonanţe, de o indemnizaţie lunară de 100 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
 
De asemenea actul normativ prevede şi următoarele drepturi:
 1. asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuitşi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
 2. transport urban gratuit cu mijloace de transport în comunaparţinând unităţilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
 3. 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea călătoriei şi pentru o persoană care să îl însoţească şi să îl ajute pe timpul călătoriei;
 4. 1 bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;
 5. scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
 6. prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;
 7. acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

Perioada în care persoana persecutată din motive etnice nu s-a putut încadra în muncă, ca urmare a unei invalidităţi de gradul I sau II survenite ca urmare a persecuţiei, constituievechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă în funcţie de vechimea în muncă. 

Acte necesare:
 • cerere;
 • buletin de identitate(carte de identitate) – copie şi original;
 • certificat de naştere – copie şi original;
 • certificat de căsătorie – copie şi original;
 • cupon pensie;
 • hotărârea privind calitatea de beneficiar al Legii nr.189/2000.
În cazul soţului supravieţuitor:
 • cerere;
 • certificat de naştere(copie şi original);
 • certificat de căsătorie(copie şi original);
 • certificat de deces(copie şi original);
 • hotărârea (pt sotul supravietuitor) privind calitatea de beneficiar al Legii nr.189/2000.

Lasă un răspuns