Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 
Beneficiari: 
  • pensionari ai sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.
 
Drepturi: 
  • indemnizaţie reprezentând echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.
 
Cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.
 
Acte necesare: 
  • cerere;
  • actul de identitate;
  • decizia de pensionare sau, după caz, cuponul mandat poştal ori talonul cont curent;
  • dovada calităţii de membru al uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;
  • o declaraţie pe propria răspundere că nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit.

Lasă un răspuns