Majorari de intarziere

Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, notiunile de dobanzi si/sau penalitati de intarziere se inlocuiesc cu notiunea de „majorari de intarziere”.

Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Lasă un răspuns