Misiune

Administratrea  sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si a sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.