CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII GIURGIU

ANUNŢA

Noutati privind contractul de asigurare sociala

Având in vedere dispoziţiile Ordonanţei nr. 103/20.12.2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale si ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, publicata in M.O. nr.5/03.01.2018, facem următoarele precizări:

Art.6 alin.(2) din Legea nr.263/2010 cu modificările si completările ulterioare va avea următorul cuprins:

„Orice persoana se poate asigura in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare sociala, in vederea obţinerii pensiei pentru limita de varsta si. după caz, in vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensii”.

începând cu data de 06.01.2018, pentru persoanele asigurate in sistemul public de pensii pe baza unui contract de asigurare sociala :

Venitul minim lunar asigurat , înscris in contractul de asigurare sociala este de 1457 lei , reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, (care la nivelul anului 2018 este de 4.162 lei).

Cota de contribuţii de asigurări sociale datorata de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare sociale este de 25 %.

Contribuţia minima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu contract de asigurare sociala este 364 lei (1457×25 %).

Contribuţia se plăteşte cu ordin de plata sau dispoziţie plata/incasare tip CAS la trezoreria judeţeană in contul deschis pe seama casei de pensii – R027TREZ32122210304XXXXX sau la casieria casei judeţene de pensii Giurgiu.

Termenul de plata a contribuţiei de asigurări sociale este pana la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datoreaza plata.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

  • COPIE C.I.
  • dosar cu şina
  • 2 formulare ,, CONTRACT DE ASIGURARE “

Ec. Marian DUMITRU

DIRECTOR EXECUTIV

Ati putea fi interesat si de urmatoarele articole