Obiective strategice 2013 – 2017

 1. Creşterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
 2. Optimizarea cheltuielilor
 3. Actualizarea sistemului informatic integrat in sistemul de pensii publice
 4. Crearea si administrarea unui sistem integrat de date
 5. Reducerea numărului de cereri soluţionate peste termenul legal
 6. Reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor
 7. Reducerea numărului de dosare de pensii stabilite eronat
 8. Identificarea de soluţii pentru asigurarea creşterii veniturilor pensionarilor
 9. Promovarea comunicării la distanta cu beneficiarii sistemului de pensii publice
 10. Imbunatatirea imaginii CNPP si a CTP in mass – media centrala si locala
 11. Creşterea transparentei instituţionale in relaţia cu partenerii sociali
 12. Funcţionarea autonoma pe principii tripartite : guvern, patronat, sindicate.
 13. Intensificarea activitatilor de lobby pentru consolidarea sistemului public de pensii
 14. Revizuirea periodica a cadrului legal privind sistemul public de pensii.

Directii strategice 2013 – 2017

 1. Buget si resurse optime
 2. Simplificarea operaţionala
 3. Acordarea corecta si la timp a prestaţiilor
 4. Creşterea veniturilor pensionarilor
 5. Parteneriat cu cetateanul
 6. Lobby, funcţionare autonoma pe principii tripartite, colaborare inter-institutionala, imbunatatire cadru legal.