Declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (Anexa 1 – Ordin 450/825/2006) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare);

Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale (Anexa 13 – Ordin 450/825/2006) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare);

Cerere rambursare cheltuieli (Anexa 15 – Ordin 450/825/2006) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare).