In conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr.263/2010, pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix.

In prezent, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii. Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.

Evolutia cuantumului fix al indemnizatiei pentru insotitor:

Data

Cuantum (lei)

01.01.2023

01.01.2022

01.09.2020

01.09.2019

01.07.2018

01.07.2017

1428

1269

1154

1012

880

800

01.01.2017

734

01.01.2016

698

01.01.2015

665

01.01.2014

633

01.01.2013

610

01.01.2012

587

01.01.2011

587

01.01.2010

587

01.04.2009

575

01.01.2009

558

01.10.2008

540

01.01.2008

500

01.01.2007

390

01.01.2006

330

01.07.2005

310

01.01.2005

3.100.000

01.01.2004

2.800.000

01.01.2003

2.500.000

01.03.2002

1.750.000

01.04.2001

1.400.000

 

Potrivit Legii nr.263/2010, indemnizaţia pentru însoţitor se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.