ACTE NORMATIVE APLICATE ÎN ACTIVITATEA CASELOR DE PENSII

LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Vezi fisier pdf

LEGE nr. 216 din 17 noiembrie 2017
pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Vezi fisier pdf

LEGE Nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017
privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Vezi fisier pdf

LEGE Nr. 2/2017 din 12 ianuarie 2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii.

Vezi fisier pdf

LEGE nr. 155 din 15 iulie 2016
pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Vezi fisier pdf

LEGE Nr. 142/2016 din 12 iulie 2016
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Vezi fisier pdf

LEGE Nr. 186/2016 din 20 octombrie 2016
privind unele masuri în domeniul asigurarii unor categorii de persoane
în sistemul public de pensii.

Vezi fisier pdf

LEGE Nr. 172/2016 din 7 octombrie 2016
pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Vezi fisier pdf

Legea nr. 192/2015
pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Vezi fisier pdf

Legea nr. 155/2015
pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Vezi fisier pdf

Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal

Vezi fisier pdf

Legea nr. 187/2014 din 29 decembrie 2014
a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

Vezi fisier pdf

Legea nr.340 din 10 decembrie 2013
a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014

Vezi fisier pdf

Legea nr.119/2010

privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Vezi fisier pdf

Legea nr.578/2004

privind acordarea unui ajutor lunar sotului supravietuitor.

Vezi fisier pdf

Legea nr.411/2004

privind fondurile de pensii administrate privat.

Vezi fisier pdf

DECRETUL- LEGE NR.118/1990, republicat,

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.

Vezi fisier pdf

Legea nr. 309 din 22 mai 2002

privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

Vezi fisier pdf

Legea nr. 567 din 9 decembrie 2004

privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea cu modificarile si completarile ulterioare.

Vezi fisier pdf

Legea nr.8/2006

privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii din sistemul public de pensii, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite.

Vezi fisier pdf

Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996

a Arhivelor Nationale cu modificarile si completarile ulterioare.

Vezi fisier pdf

Legea nr. 118 din 30 Iunie 2010

privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

Vezi fisier pdf

Legea nr. 329 din 5 noiembrie 2009

privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

Vezi fisier pdf

Legea nr. 273 din 7 Iulie 2009

pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Vezi fisier pdf

Legea nr. 19 din 26 Februarie 2009

a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009

Vezi fisier pdf

Legea nr. 262 din 7 Noiembrie 2008

pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat

Vezi fisier pdf

Legea nr.263 din 16 decembrie 2010
privind sistemul de pensii publice

Vezi fisier pdf

Legea nr. 19 din 17 martie 2000

privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Vezi fisier pdf

– Legea nr.341/2004

a recunostintei fata de eroii martiri si luptatori care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.

Vezi fisier pdf

– Legea nr. 44 din 1 iulie 1994

privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi cu modificarile si completarile ulterioare

Vezi fisier pdf

Legea nr. 189 din 2 noiembrie 2000
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.

Vezi fisier pdf

Legea nr. 303 din 28 iunie 2004
privind statutul judecatorilor si procurorilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Vezi fisier pdf

Legea nr.109/2005, republicata,
privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania.

Vezi fisier pdf

Legea nr. 346 din 5 iunie 2002
privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale cu modificarile si completarile ulterioare.

Vezi fisier pdf

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001

privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare.

Vezi fisier pdf

Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27 / 2002
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

Vezi fisier pdf

Legea nr. 22 din 2 Martie 2010
pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Vezi fisier pdf

Legea nr. 209 din 2 Iunie 2009
pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Vezi fisier pdf

Legea nr. 18 din 26 Februarie 2009
a bugetului de stat pe anul 2009

Vezi fisier pdf

Legea nr. 218 din 27 Octombrie 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Vezi fisier pdf

Legea nr. 205 din 24 Octombrie 2008
pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi

Vezi fisier pdf