ACTE NORMATIVE APLICATE ÎN ACTIVITATEA CASELOR DE PENSII 

LEGEA nr.263 din 16 decembrie 2010
 privind sistemul de pensii publice

Vezi fisier pdf

HOTARAREA nr.257 din 20 martie 2011
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Vezi fisier pdf

LEGEA nr.119/2010
privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Vezi fisier pdf

OUG nr.59/2011
pentru stabilrea unor masuri in domeniul pensiilor.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi fisier pdf

ORDINUL nr. 340 din 4 mai 2001
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi fisier pdf

ORDINUL nr. 50 din 5 martie 1990
pentru precizarea locurilor de munca, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de munca în vederea pensionării,cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 100 din 9 aprilie 1990;

Vezi fisier pdfVezi fisier pdf

H.G. nr.1223/1990
privind incadrarea in grupa II de munca, in vederea pensionarii, a unor locuri de munca sau activitati de constructii montaj.

Vezi fisier pdf

Legea nr.578/2004
privind acordarea unui ajutor lunar sotului supravietuitor.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr.341/2004
a recunostintei fata de eroii martiri si luptatori care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr. 44 din 1 iulie 1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război cu modificările şi completările ulterioare

Vezi fisier pdf

Decretul- Lege NR.118/1990, republicat,
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr. 189 din 2 noiembrie 2000
 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr. 309 din 22 mai 2002 
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr. 567 din 9 decembrie 2004
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr.109/2005, republicata,
privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr.8/2006
privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii din sistemul public de pensii, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite.

Vezi fisier pdf

OUG nr.6/2009
privind pensia sociala minim garantata.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr. 346 din 5 iunie 2002 

privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi fisier pdf

Legislatie complementara

LEGEA nr. 227 – 2015
privind Codul fiscal

Vezi fisier pdf

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 
a Arhivelor Naţionale cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi fisier pdf

Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

Vezi fisier pdf

LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27 / 2002
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

Vezi fisier pdfVezi fisier pdf