Incepând cu data de 01.01.2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:

a) Prestaţii şi servicii pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;

b) Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională;

c) Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;

d) Indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

e) Compensaţie pentru atingerea integrităţii;

f) Despăgubiri în caz de deces;

g) Rambursări de cheltuieli.

Toate aceste prestaţii se acordă doar în cazul în care a fost confirmat accidentul de muncă sau boala profesională.