PRECIZĂRI

ALE

CASEI JUDEŢENE DE PENSII GIURGIU

 

1. In conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr.227/2015 cu modificările si completările ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

a) 25% datorata de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care exista obligaţia plaţii contribuţiei de asigurări sociale;

b) 4% datorata in cazul condiţiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevăzute in Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, de către persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

c) 8% datorata in cazul condiţiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevăzute in Legea nr.263/2010 de către persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Conform art.42 alin. (1) din Legea nr. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 138 din Legea nr.227/2015, cu modificările si completările ulterioare, in cota de contribuţie de asigurări sociale datorata de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care exista obligaţia plaţii contribuţiei de asigurări sociale este inclusa si cota de contribuţie aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

Cota de contribuţie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.

2. Cota de contribuţie de asigurări sociale datorata de persoanele fizice care au incheiat contract de asigurare sociala este de 25%.In conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010, cu modificările si completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este de 1.457 lei, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru luna ianuarie 2018, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala va fi:

35% x [(3.131 lei x 3 zile/ 20 de zile) + ( 4.162 lei x 17 zile. 20 zile)]= 1.403 lei.

3. Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 520 lei. In perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 640 lei.

4. In perioada 1 ianuarie 2018- 30 iunie 2018, valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei. Pentru perioada 1 iulie 2018-31 decembrie 2018, valoarea punctului de pensie este de 1.100 lei.

 

DIRECTOR EXECUTIV

EC.MARIAN DUMITRU

 

 

 

Ati putea fi interesat si de urmatoarele articole