Referitoare la acordarea ajutorului de deces de către casele teritoriale de pensii in cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin.(l) pet. I, II si IV si alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Incepând cu data de 01 ianuarie 2018, ajutorul de deces se va achita de casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin.(l) pet. I, II si IV si alin. (2) respectiv al unui membru de familie al acestuia, in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare.

Cererile pentru acordarea ajutorului de deces înregistrate la casele teritoriale de pensii incepand cu data de 01 ianuarie 2018 vor fi soluţionate potrivit dispoziţiilor OUG. nr. 103/2017, indiferent de data dece­sului, cu respectarea termenului general de prescripţie.

Acordarea ajutorului de deces se va face prin verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate la data decesului, iar cuantumul ajutorului de deces va fi cel cuvenit la aceasta data (data decesului). Documentele doveditoare ce urmeaza a fi prezentate casei teritoriale de pensii in vederea obţinerii aju­torului de deces sunt cele prevăzute la art. 113 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin H.G. nr. 257/2011, cu modificările si completările ulteroare.

Verificarea calitatii de asigurat, la data decesului, a persoanei decedate, se face pe baza Registrului asi­guraţilor sistemului public de pensii sau, după caz, pe baza unei adeverinţe, emise, in acest sens, de către angajator.

 

Ec. Marian DUMITRU

DIRECTOR EXECUTIV

 

Ati putea fi interesat si de urmatoarele articole