Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (AMBP) (descarca)

Incepand cu data de 01.01.2005, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
Conform Legii 346/2002 cu modificările şi completările ulterioare, asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Angajatorii au obligatia sa depuna la sediul caselor teritoriale de pensii declaratia pe propria raspundere, atat pe suport electronic, cat si pe suport de hartie, semnata si stampilata, conform prevederilor legii sus mentionate, precum si ale Ordinului nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

 In vederea facilitarii accesului  angajatorilor la „Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale”, punem la dispozitie, atat pe site-ul CNPAS, cat si  la sediul caselor teritoriale de pensii,  urmatoarele documente:

Anexa nr.1 a Ordinului nr.450/825/2006 (Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale)

  • Anexa nr.1 – Descarca/Download
  • Anexa nr.1 – model de completare – Descarca/Download

Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

  • Descarca/Download
  • Model de completare – Descarca/Download

Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiei pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

  • Instructiuni de completare – Descarca/Download

Nomenclator cu codurile CAEN si tarifele de risc aferente

  • Descarca/Download

Anexa nr.4 – Tariful de risc pe sectoare de activitate ale economiei nationale, pentru anul 2009

  • Descarca/Download

Pentru anul 2010:

In conformitate cu art. 20 din Legea nr. 12/2010 privind bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si cu art. 83 alin (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, clasele si tarifele de risc stabilite pentru anul 2009 raman valabile si pentru anul 2010.

Prestatii si servicii (descarca)

Lucratori migranti (descarca)

FORMULARE :

Formularul E 001, intitulat  Formular de comunicare între instituţii    Descarca/Download
Formularul E 101, intitulat  Certificat privind legislaţia aplicabilă    Descarca/Download
Formularul E 102, intitulat  Prelungirea detaşării sau a activităţilor independente     Descarca/Download
Formularul E 107, intitulat  Cerere de atestat privind dreptul la prestaţiile în natură    Descarca/Download
Formularul E 115, intitulat  Cerere de prestaţii în bani pentru incapacitate de muncă    Descarca/Download
Formularul E 116, intitulat  Raport medical privind incapacitatea de muncă    Descarca/Download
Formularul E 117, intitulat  Acordarea de prestaţii în bani în caz de maternitate şi de incapacitate de muncă   Descarca/Download
Formularul E 118, intitulat  Notificarea nerecunoaşterii sau a încheierii incapacităţii de muncă    Descarca/Download
Formularul E 123, intitulat  Atestat privind dreptul la prestaţiile în natură pentru asigurarea împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale   Descarca/Download
Formularul E 124, intitulat  Cerere pentru acordarea ajutorului de deces    Descarca/Download
Formularul E 125, intitulat  Extras individual privind cheltuielile efective    Descarca/Download
Formularul E 213, intitulat  Raport medical detaliat     Descarca/Download

INSTRUCTIUNI PENTRU APLICAREA REGULAMENTULUI 1408/71 SI A REGULAMENTULUI 574/72 IN DOMENIUL ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROGESIONALE

  • Descarca/Download

Principale modificări aduse de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul său de implementare nr. 987/2009
în domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale 

  • Descarca/Download

Lasă un răspuns