Documentul de plata – elemente obligatorii

  • cod numeric personal – element obligatoriu pentru identificarea asiguratului;
  • numele asiguratului – element obligatoriu pentru identificarea platitorului;
  • denumire beneficiar – Casa Judeteana de Pensii Giurgiu;
  • cont bancar beneficiar – element obligatoriu pentru evidenta corecta a contributiei de asigurari sociale datorate si platite;

Lasă un răspuns