Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

     Conditii de acordare

      Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr.255/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004, sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, dupa caz, in sistemul public de pensii, in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat sau in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori beneficiaza, la cerere, de un ajutor lunar.

      Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor care, la data solicitarii, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 • este pensionar din sistemul public de pensii si are cel putin varsta standard de pensionare;
 • nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;
 • nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;
 • durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;
 • are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
 • nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii, respectiv nu se gaseste in una din urmatoarele situatii:
 1. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau ca functionar public;
 2. desfasoara activitate in functii elective sau este numit in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
 3. este membru cooperator intr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;
 4. este asociat unic, asociat, comanditar sau actionar;
 5. este administrator sau manager care a incheiat contract de administrare sau de management;
 6. este membru al unei asociatii familiale;
 7. este persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
 8. este persoana angajata intr-o institutie internationala, daca nu este asiguratul acesteia;
 9. realizeaza venituri din alte activitati profesionale.

      Ajutorul lunar se acorda in situatia in care cuantumurile drepturilor de pensie realizate la data solicitarii de catre beneficiari sunt mai mici de:

 • 364 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in sistemul public, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
 • 140 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.

      Cuantumul ajutorului lunar

      Cuantumul ajutorului lunar este de:

 • 113 lei lunar, pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in sistemul public, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;
 • 44  lei lunar, pentru sotul supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.

      In situatia in care durata casatoriei cu sotul decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminueaza proportional, cu numarul de ani intregi de casatorie care lipsesc, astfel:

       Pentru sotul supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in sistemul public, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori, a carui durata a casatoriei este mai mica de 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de:

 • 57 lei pentru o durata a casatoriei de 5 ani;
 • 68 lei pentru o durata a casatoriei de 6 ani;
 • 80 lei pentru o durata a casatoriei de 7 ani;
 • 91 lei pentru o durata a casatoriei de 8 ani;
 • 102 lei pentru o durata a casatoriei de 9 ani.

       Pentru sotul supravietuitor care beneficiaza numai de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori a carui durata a casatoriei este mai mica de 10 ani, cuantumul ajutorului lunar este de:

 • 22 lei pentru o durata a casatoriei de 5 ani;
 • 27 lei pentru o durata a casatoriei de 6 ani;
 • 31 lei pentru o durata a casatoriei de 7 ani;
 • 36 lei pentru o durata a casatoriei de 8 ani;
 • 40 lei pentru o durata a casatoriei de 9 ani.

      Acte necesare

 • cerere tip pentru acordarea ajutorului lunar
 • declaratie tip pe proprie raspundere
 • copia buletinului de identitate
 • copia certificatului de nastere
 • copia certificatului de casatorie
 • copia certificatului de deces
 • copia deciziei/talonului de pensie/dovada inregistrarii cererii de pensionare a solicitantului
 • copia deciziei/talonului de pensie/dovada inregistrarii cererii de pensionare, anterior decesului, a sotului decedat 

Lasă un răspuns